מן העיתונותכתבה בחיים אחרים - נובמבר 2014

לחץ על התמונה כדי לקרוא את הכתבה השלמה
כתבה בחיים אחרים - נובמבר 2014

כתבה בחיים אחרים - נובמבר 2014
---------------------------------------------------

מאמר מקיף ונפלא על ספר התנך בבלוג של לאה מזור
---------------------------------------------------

השקה במוזיאון ארצות המקרא
ב-30/1/2013 ב-18:30 בערב

---------------------------------------------------

כתבה בעלי חפר - דצמבר 2012

לחץ על התמונה כדי לקרוא את הכתבה השלמה
כתבה בעלי חפר דצמבר 2012